DROBNÁ VÝROBAvýroba oceľových konštrukcií, pozinkovaných stožiarov určené pre všetky anténne systémy

ceny stožiarov na požiadanie ivan@i-n.sk